Kronisk Achillessene ruptur.

 

Skrap medial incision til fascie og igennem peritenditet.

stumt dissektion OBS n.suralis lateralt.

i proksimal retning kan incisionen gåes mere centralt på senen.

 

 

< 3 cm :

adhædrance løsning og end to end repair med foden i 20 grader equinus (+- Strayer eller gastrocnemius recession)

4-6 cm:

V-Y advancement/forlængelse (+- FHL transfer)

7 cm eller mere:

Achillessene turnover (+- FHL transfer)

eller:

peroneus brevis/ semi-T augmentation.