Triple Arthrodesis:

Dese/stivgørende operation af talocalcaneal (TC), talonavicular (TN), og calcaneocuboid (CC) leddene.

Oftes mhp. lindre smerter fra mellem- og bagfoden, typisk grundet arthose (slidgigt) eller anden deformitet.

Triple Dese-technique (engelsk)