Lateral instabilitet af ankelen.

 

Årsag:

Skyldes oftes læsioner af:

ATFL + CTL : 40%

ATFL +CTL + PTFL: 36%

ATFL: 19%

Øvrige kombinationer : 5 %

Diagnose:

ligamentum talofibulare anteriore:

Skuffetest+palpationsømhed over lig.talo.fib.ant:

Sensitivitet: 100 % specificitet 77%

 

Skuffe test (3-5 mm´s forskel):

Sensitivitet: 73% specificitet 97%

 

Behanding:

Konservativ behandling er altid første valg ved behandling:

Proprioceptiv træning.

 

Operations indikation:

Manglende effekt af træning.

Gentagne "forstuvninger"  grundet kronisk instabilitet/løsheds af (lateral) ankelen

Anden årsag er udlukket ( især hvis det er kroniske smerter tilstede):

Peroneus insufficiens/ tenopati

Intraartikulære patologi: osteochondral læsion / anterior-lateral impingment.

 

 

Operationsmetode:

Modificeret Brostrom procedure:

Kurvet incision ca. 1 cm foran lateral mallol, distal-posterior i retning mod malleol spidsen.

Ekstensor retinaklet løsnes fra led-kapslen

Afincerer kapslen 3-5 mm anteriort for lateral mallol.

Find ATFL ( fortykkelse i ledkapslen) 

Reinserer ATFL med 2-0 PDS med 3-4 suturer mens foden er i neutral/let dorsiflekstion og i eversion.

Hvis CTL skal re-fikseres:

Træk peroneus senerne plantart,find CTL, suturer ligament enden tilbage med 2-0 Ethibond.

Er CTL afsprængt fra calcaneus, reinserer med anker.

Reinserer Ekstensor retinaklet med 2-0 vicryl

Hud: 4-0 Nylon